Wynajem auta a stłuczka. Co robić w razie kolizji, wypadku autem z wypożyczalni samochodów?

Stłuczka może zdarzyć się w każdej sytuacji. Niezależnie czy użytkujemy samochód będący naszą własnością, czy korzystamy z auta z wypożyczalni jesteśmy narażeni na zdarzenie drogowe. Co zrobić kiedy bierzemy udział w wypadku lub kolizji wypożyczonym samochodem?

kolizja wypożyczonym samochodem
 

Kto pokrywa koszty zdarzenia drogowego autem z wypożyczalni?

W myśl regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy pojazd mechaniczny musi zostać objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Wykupiona polisa OC jest zabezpieczeniem finansowym zarówno poszkodowanego jak i sprawcy wypadku drogowego. Z sumy ubezpieczenia wypłacone zostaje odszkodowanie za zniszczenia w pojeździe, za doznany uszczerbek na zdrowiu poszkodowanych uczestników zdarzenia.

W sytuacji, w której w kolizji bierze udział samochód z wypożyczalni, a sprawcą powstałej szkody jest inny kierowca wówczas to z jego polisy OC następuje wypłata. Kiedy jednak zdarzenie ma charakter losowy lub wina leży po stronie kierującego wypożyczonym autem może on zostać obciążony kosztami naprawy pojazdu.

Poszczególne firmy wynajmujące pojazdy dysponują własną polityką zabezpieczenia na wypadek stłuczki. Chcąc uchronić się przed ewentualnymi kosztami dobrze korzystać z profesjonalnych wypożyczalni samochodów. Warunki wypożyczenia pojazdu mogą tam zostać uzgodnione indywidualnie, a wynajem auta często obejmuje ubezpieczenie OC, AC i ASSISTANCE (wypozyczalnia-aut24.pl). Pełen pakiet ubezpieczeń obejmujących oferowane samochody jest wliczony w koszt wynajmu, stanowi gwarancję spokoju i bezpieczeństwa w podróży.

Co zrobić w przypadku stłuczki wynajętym samochodem?

Ryzyko stłuczki jest wpisane w drogową rzeczywistość, bywa że zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności nie chroni nas przed kolizją. Wynajmując samochód trzeba wiedzieć jak się zachować w takiej sytuacji.

Poruszając się autem z wypożyczalni należy odstąpić od spisania oświadczenia i bezwzględnie wezwać na miejsce zdarzenia policję. Rolą funkcjonariuszy jest spisanie stosownej dokumentacji, która dla ubezpieczyciela stanowi potem podstawę do wypłaty odszkodowania. W dalszej kolejności trzeba koniecznie poinformować pracownika wypożyczalni o zaistniałej sytuacji. Firmy świadczące tego typu usługi obowiązują określone procedury w takich sytuacjach, w rozmowie uzyskamy instrukcje dalszego postępowania.

Czy stłuczka autem z wypożyczalni naraża nas na kary umowne?

Warto czytać uważnie postanowienia zawarte w umowie z wypożyczalnią samochodów. Znajdują się tam informacje dotyczące konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Trzeba zwrócić uwagę na warunki dotyczące ubezpieczenia OC, AC i Assistance. Niektóre wypożyczalnie oferują dodatkowe opłaty z tego tytułu, inne wliczają ubezpieczenie w koszt wynajmu auta. Jeżeli doszło do stłuczki wynajętym samochodem, które jest objęte ubezpieczeniem nie musimy martwić się o żadne dodatkowe koszty z tytułu kary umownej. Jednak zawsze szkoda będąca wynikiem umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, ucieczki z miejsca kolizji lub wypadku narazi nas na dodatkowe opłaty.

0 komentarze

napisz komentarz

pola oznaczone * są obowiązkowe