Jak kalibrować profesjonalny alkomat AlcoBlow?

Profesjonalny alkomat AlcoBlow cechuje bardzo wysoka jakość wykonania, stwarza możliwość przeprowadzenia badania sprawnie i szybko. Chcąc zapewnić wiarygodność uzyskiwanych wyników testów na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, urządzenie należy regularnie poddawać kalibracji. Jak kalibrować profesjonalny alkomat AlcoBlow?

kalibracja alkomatu

Na czym polega kalibracja alkomatu?

Kalibracja alkomatu to proces polegający na konfiguracji oprogramowania alkomatu mający na celu kontrolę oraz optymalizację pracy urządzenia, tak by wskazywało prawidłowe wartości przeprowadzanego badania. W ten sposób mechanizm działania użytkowanego przez jakiś czas sprzętu zostaje przywrócony do stanu technicznego określonego przez producenta.

Kalibracji poddawany jest sensor urządzenia wraz z oprogramowaniem. Przy użyciu specjalnych symulatorów do alkomatu podawane są próbki o określonym stężeniu alkoholu, co pozwala właściwie ustawić jego oprogramowanie.

Jak kalibrować profesjonalny alkomat AlcoBlow?

Pomiar alkomatem AlcoBlow jest dokładny i wygodny, trwa jedynie kilka sekund. Jednak trzeba pamiętać, że uzyskanie wiarygodnych wyników badania jest uzależnione od prawidłowej pracy urządzenia, którą zapewnia regularna kalibracja. Optymalizacja oprogramowania urządzenia powinna zostać przeprowadzona w profesjonalnym punkcie zajmującym się sprawdzaniem i kontrolą sprzętu. Taką możliwość daje kalibracja alkomatu AlcoBlow w serwisie LucAnn, który świadczy tego typu usługi zarówno w ramach okresu obowiązującej gwarancji jak i po jej upływie. Prawidłowo przeprowadzony proces kalibracji, polegający na testach i zestrojeniu oprogramowania z sensorem, zapewnia rzetelne wyniki późniejszych testów.

Alkomat AlcoBlow – czym się wyróżnia?

Alkomat AlcoBlow należy do kategorii profesjonalnych urządzeń tego typu, masowo wykorzystywany jest przez policję oraz przedsiębiorców, którzy chcą przeprowadzać badania dużej ilości osób. Działa w trybie aktywnym, kiedy poddawana badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu  osoba jest w stanie dostarczyć wystarczającą ilość potrzebnej próbki. Stwarza również możliwość przeprowadzenia testu w trybie pasywnym, kiedy osoba nie jest w stanie lub nie chce dostarczyć próbki. Pozwala też na weryfikację zawartości alkoholu w badanej cieczy.

Kiedy kalibrować alkomat AlcoBlow?

Częstotliwość kalibracji alkomatu AlcoBlow warunkowana jest zaleceniami producenta, który określa konieczność kontroli co najmniej raz na 12 miesięcy użytkowania urządzenia. Jednak jeżeli sprzęt używany jest intensywnie oraz przy dużej ilości uzyskanych pozytywnych wyników podczas kontroli, kalibrację trzeba przeprowadzać częściej.

Trzeba też pamiętać, że alkomat może się rozkalibrować wskutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania. Nie należy poddawać badaniu osoby, która spożyła alkohol bezpośrednio przed kontrolą jak również nie wolno przechowywać alkomatu AlcoBlow z substancjami, które go zawierają.

0 komentarze

napisz komentarz

pola oznaczone * są obowiązkowe