płatek śniegu

Jeżeli chodzi o średnie wartości, to w roku 2018 koszt, jaki ponosił kierowca za nabicie klimatyzacji, wynosił zwykle 20-50 zł za 100 gram czynnika R134a, natomiast w przypadku czynnika R1234yf mieścił się w przedziale 80…doczytaj o ,